Linki - Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

Linki

Linki do wybranych, oficjalnych dokumentów
w sprawie "lex deweloper" na Burowcu 2022 r.:

 

-> Skarga do Rady Miasta Katowice na działania Prezydenta Miasta, w tym dowody nieprawidłowości / 2022.10.25

(wykazano poważne nieprawidłowości, z których część może podlegać pod przepisy kk!)

 

-> Postanowienie SKO o całkowitym umorzeniu postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta / 2022.11.03

(z powodu konfliktu interesów Prezydent Miasta Katowice powinien był sam się wyłączyć z postępowania środowiskowego)

 

-> Uzupełnienie Skargi do Rady Miasta na działania Prezydenta Miasta / 2022.11.22

(zebrano kompletną listę nieprawidlowości w Urzędzie Miasta, z podziałem na: [A = przykłady rażacej niekompetencji UM], [B = liczne naruszenia kpa i uprzywilejowane traktowanie dewelopera], [C = potencjalne naruszenia przepisów kk])

 

-> Pismo Stowarzyszenia "Prawo-Ekologia-Zdrowie" do Prezydenta Miasta Katowice / 2022.11.18

(Stowarzyszenie zadaje Prezydentowi fundamentalne pytanie - skoro leży to w interesie społecznym, to czy zwrócił się do dewelopera przynajmniej z pytaniem o możliwość odkupienia terenów na Burowcu, z przeznaczeniem na cele publiczne?!
PRZYPOMINAMY: plany dewelopera Pietrzak B.B. Sk.k. są niezgodne z m.p.z.p. i studium miasta, zaburzą układ urbanistyczny dzielnicy i drastycznie obniżą standard życia na osiedlu Zimowym oraz uniemożliwią wybudowane pełnowymiarowej velostrady Katowice-Sosnowiec w optymalnym śladzie - co w związku z tym zrobił Prezydent Miasta przez ostatnie 4 miesiące? czy chociaż tyle? )

 

-> Wstępna opinia Stowarzyszenia Prawo-Ekologia-Zdrowie 2022 nt. zabudowy "lex deweloper" na terenie Burowca / aktualizacje od 2022.12.02 do 2023.02.09

(do koncepcji przedstawionej 29 listopada 2022 r. w sali plenarnej Rady Miasta Katowice)

 

-> Opinia Stowarzyszenia Prawo-Ekologia-Zdrowie 2023 do wniosku "lex deweloper" 2/2023  na terenie Burowca / 2023.02.22  (do formalnego wniosku 2/2023 z dnia 1.02.2023 r.)

 

-> Skrót argumentacji przeciwko wnioskowi "lex deweloper" 2/2023  na terenie Burowca

 

-> Pismo "Zielonego Burowca" do włascicieli firmy Pietrzak.B.B. Sp.k. / 2023.01.09

(w związku z ogłoszeniem przez GZM 2022.12.28 przetargu na koncepcję przebiegu velostrady Katowice-Sosnowiec, mieszkańcy Burowca zwócili sie z apelem o odstąpienie od planów realizacji na jej śladzie inwestycji mieszkaniowej, sprzecznej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)

 

-> Gotowy druk uwag do wniosku 2/2023 inwestora o "lex deweloper" na Burowcu,
      tu opinia przeciwko "lex deweloper" w pdf

(po uzupełnieniu danych, mieszkaniec Katowic ma czas najdalej do środy 2023.02.22 na dostarczenie pisma do UM Katowice)

 

-> Gotowy druk uwag do wniosku 2/2023 inwestora o "lex deweloper" na Burowcu,
       tu opinia przeciwko "lex deweloper" w docx

(plik "otwarty", po uzupełnienia danych, mieszkaniec Katowic ma czas najdalej do środy 2023.02.22 na dostarczenie pisma do UM Katowice)

 

-> Otwarty druk uwag do wniosku 2/2023 inwestora o "lex deweloper" na Burowcu
      tu pusta opinia do wypełnienia w docx

(plik "otwarty", po uzupełnienia danych i wpisaniu opinii/uwag, mieszkaniec Katowic ma czas najdalej do środy 2023.02.22 na dostarczenie pisma do UM Katowice)

 

-> Kompletna ulotka z drukiem uwag do wniosku 2/2023 - opinia przeciwko "lex deweloper" w pdf

 

-> Pismo do 28 Radnych Katowic z 09.02.2023 r. 

 

-> Pismo do Prezydenta Miasta Katowice z 09.02.2023 r.

 

-> Prezentacja na Komisji Rozwoju RM 21.03.2023 r.

 

-> Projekt Uchwały Odmownej w sprawie "lex deweloper" na Burowcu

 

-> Pismo Zielony Burowiec do Beaty i Bogdana Pietrzak, z tłumaczeniem na język gruziński

 

-> Pismo Zielony Burowiec do Ambasador Gruzji w Polsce, języki polski i gruziński

 

-> mapka dojścia do szkoły

 

-> zdjęcia z przejścia do i ze szkoły

 

-> załącznik nr 2 do wniosku lex deweloper 2/2023

 

-> pismo wiceprezydenta Waldemara Bojaruna

 

-> Pragbud_0

 

-> Pragbud_1

 

-> Pragbud_2

 

-> Oferta odkupu z GZM dla Pietrzak

 

===

 

-> Plik dokumentów do "sprawy prokuratorskiej" nr 1

 

-> Plik dokumentów do "sprawy prokuratorskiej" nr 2

 

===

 

-> Pismo GZM z 18 marca 2024 roku o udostępnieniu informacji publicznej nt. porozumień z 20 maja 2022 r. dot. velostrad

 

-> Zestaw Porozumień Miast w sprawie velostrad GZM z dnia 20 maja 2022 roku

 

-> Porozumienie Miast w sprawie velostrady Katowice-Sosnowiec z 20 maja 2022 roku

 

-> Porozumienie Miast w sprawie velostrady Katowice-Sosnowiec z 20 maka 2022 r. - z podkreśleniami

 

-> Porozumienie Miast w sprawie velostrady Katowice-Mysłowice z 20 maja 2022 roku

 

-> Porozumienie Miast w sprawie velostrady Katowice-Gliwice z 20 maja 2022 roku

 

-> Porozumienie Miast w sprawie velostrady Zagłębie z 20 maja 2022 roku

 

-> Porozumienie rowerowe Katowice-Sosnowiec z 20 maja 2022 roku

 

-> Wniosek Stowarzyszenia Prawo-Ekologia-Zdrowie do WSA z 5 stycznia 2024 r. (tu lista zarzutów do uchwały RM z 9 maja 2023 r.)

 

-> Przebieg velostrady "VELO SILESIA" z 2017 roku

 

-> Apel Velostrada 2 maja 2024 r. (komplet - z załącznikami, podkreślenia) 

 

-> Apel Velostrada 2 maja 2024 r. (komplet - z załącznikami, podkreślenia, dowody doręczenia)

 

-> Koncepcja Velostrady Katowice-Sosnowiec wg DMK Inżynieria sp. z o.o. (grudzień 2024, publikacja maj 2024)

 

-> Opinia Rady Dzielnicy nr 15 (Burowiec-Szopienice) nt. Velostrady Katowice-Sosnowiec

 

-> Opinia Stowarzyszenia Prawo-Ekologia-Zdrowie nt. koncepcji Velostrady Katowice-Sosnowiec