Plan Ogólny - Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

Plan Ogólny

  TRWA BARDZO WAŻNA AKCJA SKŁADANIA UWAG DO PLANU OGÓLNEGO KATOWIC! TERMIN: do 15 kwietnia 2024 r.!

 

#3MINUTYdlaKATOWIC

 

  Miasto Katowice ma obowiązek sporządzenia do końca 2025 r. Planu Ogólnego, który na długie lata przesądzi o kierunkach urbanistycznego rozwoju oraz o przeznaczeniach wielu działek i obszarów. Prace już się rozpoczęły i wyznaczono krótki czas do 15 kwietnia 2024 r. na zbieranie wniosków do planu od mieszkańców miasta (składane tylko na specjalnym formularzu).


  W porozumieniu z innymi organizacjami społecznymi i rowerowymi Katowic, zaproponowaliśmy tekst ważnego wniosku o ochronę korytarzy urbanistycznych miasta Katowice i zachowanie w Planie Ogólnym miasta terenów pod velostrady, przygotowany na formularzu ministerialnym i teraz zbieramy podpisy popierajacych go mieszkańców. Kliknij w odpowiedniego linka lub w baner (tu wersje przeznaczone do wysłania elektronicznego - zajmie 3 minuty, nie wymaga drukarki): :  

-> przygotowany wniosek w formie: formularz pdf  (do wypisania ręcznego)

 

-> przygotowany wniosek w formie: formularz docx (do uzupełnienia komputerowego)

 

kliknij w baner - to link do wniosku:

LadnyObrazek2

 

a tu film instruktażowy - jak wysłac wniosek:
instruktaż

 

 

Bardzo prosimy o wypełnienie rubryk adresowych wniosku i jego wysyłanie - elektronicznie e-mailem, ale można pocztą, osobiście w UM lub przez e-PUAP. Każda forma przekazania jest dozwolona, ważne aby zrobić to do 15 kwietnia br.!

 

  Tu przygotowane materiały uzupełniające do wniosku

-> nasza instrukcja

-> nasze objaśnienie, dlaczego to takie ważne

(opisano co grozi velostardom, które nie zostaną zabezpieczone w nowym Planie Ogólnym)

 

  Tu pokazujemy historyczny przebieg planowanej velostrady Katowic-Sosnowiec (co najmniej od 2017 r. przebieg był zaplanowany po nieczynnej linii kolei paskowej Burowca, a mimo to nie dopilnowano zabezpieczenia terenu).

 

przebieg Velo Silesia z roku 2017:

VELO Silesia 2017

przebieg uzgodniony (tu ->treść porozumienia) w imieniu Katowic przez wiceprezydenata Bogumiła Sobulę 20 maja 2022 roku:

 

przebieg optymalny, przewidywany w dokumentacji przetargowej GZM z 28 grudnia 2022 roku:

 

tymczasem obecne zagrożenia:

 

i skutki jakie mogą wyniknąc z dotychczasowych zaniedbań władz i ustępstw wobec deweloperów - "super szybka velostrada Katowice-Sosnowiec" 🙃: