MPZP dzielnicy - Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

MPZP dzielnicy

  W rejonie pasa kolejowego na Burowcu dwukrotnie dochodziło do uchwalania przez Radę Miasta Katowice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

   30 czerwca 2010 r. przyjęto ->Uchwałę nr LXI/1245/10 w sprawie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka w dzielnicy Szopienice w Katowicach".  W tym planie, zgodnie z załącznikiem ->graficznym, teren pasa kolejowego uzyskał kategorię KK (tereny kolei).

 

  28 czerwca 2018 r., modyfikując rozwiązania na potrzeby budowy osiedla Mieszkanie Plus, przyjęto ->Uchwałę nr LVII/1166/18 w sprawie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach" (załącznik ->graficzny). 

 

  Uchwała z roku 2018 obejmowała mniejszy obszar niż uchwała z roku 2010, w szczególności nie dotyczyła pasa kolejowego, w rezultacie w planie zagospodarowania nadal obowiązuje dla niego zapis KK, tj. oznaczenie tożsame z oznaczeniem w studium zagospodarowania Katowic. Zasady dalszego zagospodarowania takich obszarów po likwidacji linii kolejowych są opisane w studium Katowic.