Opis problemu - Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

Opis problemu

  Dla mieszkańców Burowca i Borek zielone tereny położone pomiędzy osiedlem Zimowym i ulicą Korczaka tworzą zaplecze rekreacyjne i nadają dzielnicy unikatowy klimat urbanistyczny. W roku 2022 ropoczęła się tu budowa nowoczesnego, kontekstowo wkomponowanego w przestrzeń  ->osiedla Mieszkanie Plus (etap I), zaprojektowanego przez  biuro projektowe "Kuryłowicz & Assosiates" (->wiki1, ->wiki2, ->Top10, ->www) - w taki sposób, aby nie była potrzebna wycinka jakichkolwiek ->drzew. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania (mpzp), w przyszłych latach zabudowa mieszkaniowa od strony ulicy Korczaka będzie się rozwijać w kierunku północnym (ew. etap II Mieszkania Plus), ale mamy nadzieję że nadal będzie projektowana przez najlepsze biura, z zachowaniem najwyższych standardów ładu architektonicznego i z szacunkiem dla potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców.
 
  Tym samym w roku 2022 wzrosła rola wąskiego terenu po zlikwidowanej kolei, przebiegającego w osi północ-południe, który staje się kluczowym obszarem rekreacyjnym okolicy, łączącym funkcjonalnie zielone skwery na północy i na południu dzielnicy w urbanistyczną całość oraz tworzącym niezbędny bufor architektoniczny pomiędzy wyższą zabudową mieszkaniową realizowaną od strony ulicy Korczaka i niską zabudową jednorodzinną osiedla Zimowego.
 
  20 maja 2022 r. wiceprezydent Waldemar Bojarun uroczyście podpisał porozumienie 11 gmin Metropolii GZM, przewidujące budowę m.in. kluczowej rowerostrady (velostrady) Katowice-Sosnowiec, której optymalny przebieg przez Burowiec jest planowany właśnie po śladzie nieczynnej kolei. Z kolei 28 grudnia 2022 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na opracowanie optymalnej koncepcji velostrady Katowice-Sosnowiec, ponownie wskazując w materiałach przetargowych jako wariant bazowy, przebieg po śladzie dawnej kolei na Burowcu.
 
  Niestety, od maja 2022 r. trwają nieustanne starania inwestora, Pietrzak B.B. Sp.k., o uzyskanie zgody na zabudowę tego kluczowego pasa terenu, w trybie kontrowersyjnej ustawy "lex deweloper". Tzw. "ustalenie lokalizacji" w tym trybie oznaczałoby zlikwidowanie pozostałej zieleni,  zabudowę sprzeczną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Początkowo planowano pięć 6-kondygnacyjnych budynków, co po protestach zamieniono na 48 budynków 3-kondygnacyjnych,  gęsto upakowanych wraz ze 144 miejscami parkingowymi wzdłuż linii północ-połudne. Dla mieszańców sąsiednich osiedli Zimowego i Mieszkanie Plus bylaby to urbanistyczna katastrofa, a dla rowerzystów miasta Katowice - praktycznie koniec marzeń o optymalnym przebiegu nowoczesnej velostrady Katowice-Sosnowiec
 
  Informacje nt. chronologii wydarzeń dot. pasa kolejowego na Burowcu, miejscowego planu zagospodarowania, studium zagospodarowaniaustawy lex-deweloper, a także nt. historii wąwozu Burowieckiego oraz planów Velostrady Katowice-Sosnowiec, znajdują się sie na oddzielnych zakładkach strony. Zgodnie z ustawą "lex deweloper" ostateczne losy pasa kolejowego zależą od radnych Rady Miasta Katowice, która podlega potem ewentualnej weryfikacji sądowej.
 
  Naszą działaność społeczną w tej sprawie ropoczeliśmy od przygotowania ulotki i ->Apelu do władz miasta Katowice, którego dystrybucję zaczeliśmy 26 czerwca 2022 r. na miedzynarodowym World Urban Forum (->WUF11) w Katowicach i który spotkał sie z bardzo dużym odzewem, był masowo wypełniany i wysyłany do Prezydenta Miasta i do Rady Miasta.
 
Widok ogólny