Luty 2023 - Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

Luty 2023

   Nagłe wydarzenia w lutym 2023 r.: Niestety, mimo argumentów społecznych, pomimo protestów, apeli i próśb (->przykład), inwestor  złożył zarejestrowany 1 lutego br. wniosek nr 2/2023 o zgodę Rady Miasta Katowice na zlokalizowanie ciasnej zabudowy mieszkaniowej na bardzo wąskim pasie terenu dzielnicy Szopienice-Burowiec po byłej linii kolejowej.  I to złożył swój wniosek mimo ogłoszenia w dniu 28 grudnia 2022 r. przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) ->przetargu na koncepcję rowerostrady Katowice-Sosnowiec, której ślad w dokumentacji przetargowej przebiega przez Burowiec właśnie pasem byłej linii kolejowej.

 

   Decyzja co do wniosku 2/2023 należy do Rady Miasta Katowice, która może wyrazić zgodę na zabudowę sprzeczną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale powinna się kierować interesem miasta i potrzebami jego mieszkańców. A zabudowa mieszkaniowa w tym miejscu byłaby szkodliwa dla aglomeracji, dla miasta, dla dzielnicy  i dla okolicy, co wykazuje krok po kroku, niezależna ->ekspertyza urbanistyczna.

 

  Co mogą w tej sytuacji zrobić mieszkańcy? Ustawa "lex deweloper" zobowiazuje Prezydenta Miasta do zebrania i przedstawienia Radzie Miasta przed głosowaniem uwag  do wniosku 2/23023 jakie wpłyną do dnia 22 lutego 2023 r. (Środa Popielcowa), przy czym Prezydent wskazał, że uwagi i opinie do "lex dweloper" zbiera Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice (na adres e-mail: ab@katowice.eu lub przez e-PUAP lub pocztą tradycyjną) oraz że uwagi muszą spełniać pewne warunki formalne.

 

  A więc konsultacje! Warto pilnie wysyłać uwagi do UM i wziąć udzial w konsultacjach wniosku 2/2023, tylko nie wolno przekroczyć terminu 22 luty 2023 r. Dla ułatwienia opracowaliśmy gotowe dokumenty dostępne pod linkami:

-> opinia przeciwna "lex deweloper" w pliku docx (mozna elektronicznie dopisac swoje dane i najwygodniej mail lub ePUAP)

-> opinia przeciwna "lex deweloper" w pliku pdf (dane dopisac ręcznie po wydruku, potem skan lub foto via mail lub poczta tradycyjna)

ale szanujemy też opinie różne od naszej, dlatego pod następującym linkiem umieściliśmy "otwarty" plik docx, w którym można wspisać dowolną argumentację - za lub przeciw:

-> pusty formularz w pliku "docx" do wypełnienia dowolnymi uwagami  (wysyłka j.w.)

 

   Z góry dziękujemy za aktywną pomoc i terminowy udział w konsultacjach!

 

   Czym więcej uwag, głosów i opinii mieszkańców wpłynie do UM do 22 lutego 2023 r., tym mocnieszy argument społeczny wobec Rady Miasta przed głosowaniem wniosku 2/2023.

Poglądowo za lub przeciw lex-deweloper