Chronologia wydarzeń - Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

Chronologia wydarzeń

  Wielu mieszkańców Burowca i Dąbrówki Małej jeszcze pamięta linię kolei przecinającą dzielnice w osi północ-południe. Na odcinku wzdłuż osiedla Zimowego na Burowcu kolej przechodziła wtedy w kilkumetrowym, zazielenionym wąwozie. W tym czasie działki, które składały się na pas kolejowy pozostawały w wieczystej dzierżawie PKP od Skarbu Państwa.

 

  Po zlikwidowaniu linii kolejowej, działki pasa kolejowego wzdłuż osiedla Zimowego trafiły w ręce prywatnych właścicieli, a w dniu 30 grudnia 2016 r. zostały skupione przez spółkę Eminent sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, a potem w Sosnowcu (KRS: 0000543319). Spółka ta zgodnie z KRS prowadzi(ła) działalność w zakresie rekultywacji i innych usług związanych z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z). Mimo protestów mieszkańców, spółka zlikwidowała w pasie kolejowym znaczną część drzew i sukcesywnie nawoziła do wąwozu materiały, ostatecznie zrównując jego poziom z okolicznymi gruntami. W części wierzchniej wąwóz został pokryty materiałem przypominającym masy ziemne, natomiast mieszkańcy widzieli zupełnie inny skład (odpady) składane w dolnej części wąwozu. Zaskakujące okoliczności niszczenia wąwozu Budowieckiego opisujemy na oddzielnej podstronie.

 

  W dniu 20 lipca 2021 r. prawa od większości działek pasa kolejowego zostały odkupione od Eminent sp. z o.o. przez spółkę Pragbud sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000694941). W ksiegach wieczystych można zaobserwować znaczną aktywność tej spółki w skupowaniu w regionie działek po likwidowanych liniach kolejowych, dotarliśmy też do informacji, że były z tą spółką prowadzone jakieś oficjalne rozmowy GZM w sprawie odkupu niektórych działek na Śląsku pod budowę velostrad Metropolii.

 

  Ale w przypadku działek na Burowcu, zaledwie 30 dni później, w dniu 19 sierpnia 2021 r. w księgach wieczystych została odnotowana przedwstępna umowa sprzedaży przez Pragbud sp. z o.o. większości działek pasa kolejowego na rzecz spółki Pietrzak B.B. sp.k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 109 (KRS: 0000935255). Transakcja ta została sfinalizowana i wpisana do ksiąg wieczystych  8 lipca 2022 r. (czyli 2 miesiące po złożeniu pierwszego wniosku o decyzję środowiskową).

 

  Spółka Pietrzak B.B. sp.k., występując odtąd w sprawie w charakterze dewelopera, zleciała przygotowanie dokumentacji do biura projektowego FORMA s.c. T. Bilewicz, R. Kuberski mieszczącego się w Katowicach przy ul. Brackiej 28 . W dniu 13 maja 2022 r. firma projektowa w imieniu dewelopera złożyła w Wydziale Kształtowania Środowiska UM Katowice wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej, zaznaczając że wniosek dotyczy inwestycji, która miałaby być realizowana na podstawie tzw. ustawy "lex deweloper". Po uzupełnieniu dokumentacji UM Katowice podał informację o wniosku dewelopera na swoich stronach internetowych w dniu 13 czerwca 2022 r.

 

  27 lipca 2022 r. odbyła się na Komisji Rozwoju RM dyskusja nad pierwszą koncepcją dewelopera (pięć domów 6-kodygnacyjnych), której przebiej relacjonujemy na oddzielnej podstronie (jest nagranie). 3 listopada 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości umorzyło postępowanie środowiskowe, jako prowadzenoe przez Prezydenta Miasta Katowice bezprawnie (bez właściwości). 29 listopada 2022 r. projektant firmy Pietrzak B.B. Sp.k. przedstawił (brak nagrania) w sali Rady Miasta zmienioną koncepcję - liniowego, gęstego ułożenia 48 domów 3-kondygnacyjnych (ta koncepcja omijała potrzebę uzyskania decyzji środowiskowej). Mimo głosów krytycznych, ta ostatnia kocepcja została zgłoszona jako formalny wniosek "lex deweloper" 18 stycznia 2023 r. , a po uzupełnieniu braków zarejestrowana dnia 1 lutego 2023 r. po numerem 2/2023. Tego samego dnia ruszyły szybkie procedury "lex deweloper" - w tym 21-dniowe konsultacje.

 

  W toku konsultacji, w ustawowym 21-dniowym terminie od 1 do 22 lutego 2023 r.  zebrano 735 uwag od mieszkańców (348 zgłoszonych "papierowo", 187 "elektronicznie", 200 w formie petycji on-line), z tego tylko jedna uwaga popierała inwestycję. Ponadto sprzeciw w terminie wyraziły Rada Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec (jednomyślna uchwała) i Rada Dzielnicy nr 14 Dąbrówka Mała (jednomyślna opinia). Po terminie ustawowym uchwałe przeciwną inwestycji 2/2023 podjęła jeszcze Młodzieżowa Rada Miasta Katowice (jednomyślnie).  W terminie ustawowym wpłynęło opracowanie Stowarzyszenia Prawo-Ekologia-Zdrowie i jedna opinia negatywna urbanisty, po terminie ustawowym kolejnych 7 negatywnych opinii urbanistów (wszystkie prezentujemy na oddzielnej podstronie).

 

  14 marca 2023 r. odbylo się w MDK na Burowcu, zorganizowane przez Grupę Zielony Burowiec, spotkanie mieszkańców (blisko 200 osób) z Radnymi (przybyli Beata Bala, Dawid Durał, Barbara Mańdok i Andrzej Warmuz). Przybył także inwestor, Pan Bogdan Pietrzak (nagranie na oddzielnej podstronie).

 

  21 marca 2023 r. odbyła się dyskusja nad wnioskiem 2/2023 na Komisji Rozwoju Rady Miasta (jest nagranie na oddzielnej j podstronie). W toku głosowania, niestety inwestycja uzyskała pozytywną opinie Komisji (wynik 5:3:2 - ZA: M.Biskupski/FS, K.Pieczyński/FS, B.Pronobis/FS, D.Stępień/FS, T.Szpyrka/FS, PRZECIW: B.Bala/KO, Ł.Borkowski/KO, A.Lejman-Gąska/KO, WSTRZYMALI: D.Kamiński/NZ, A.Szymczyk/KO).

 

  30 marca 2023 r. odbyła sie dyskusja (jest nagranie na oddzielnej podstronie) i głosowanie w Radzia Miasta. Tym razem, przy wyniku głosowania 13:13:1, wniosek "lex deweloper" 2/2023 nie uzyskał wymaganej większości i został odrzucony.  Głosowali:

♦ZA: całe FS M.Biskupski, K.Kraus, D.Łyczko (radny z okręgu Burowca!), B.Mańdok (radna z okręgu Burowca!), K.Pieczyński, B.Pronobis, K.Siejna, A.Skowron, D. Stępień, T.Szpyrka, J.Zawadzki oraz PIS K.Panek, P.Pietrasz

♦PRZECIW: całe KO B.Bala, P.Białas, Ł.Borkowski, P.Grolik, A.Lejman-Gąska, J.Makowski, T.Maśnica, A.Szymczyk, A.Warmuz, M.Wieczorek, B.Wnęk-Gabor oraz radni NZ Dawid Durał i Bartosz Wydra
♦WSTRZYMAŁ: D.Kamiński/NZ

  27 kwietnia 2023 r. to dzień zaskoczenia. Przed sesją "popracowali" nad radnymi niezależnymi, Bartosz Wydra "niespodziewanie" nieobecny, Dawid Kamiński zmienia zdanie (jeszcze na Komisji Rozwoju 25 kwietnie głosował ZA) i .... uchwała o oddaleniu wniosku 2/2023 przepada w głosowaniu 12:14. Przed sammym głosowaniem wysłuchaliśmy 8-minutowego popisu radnego Damiana Stępnia, który czytając z kartek wyjaśnił nam, że mieszkańcy nie rozumieją, urbaniści nie rozumieją, młodzieżowa rada nie rozumie, rady dzielnic nie rozumieją, ale on rozumie: velostardy nie będzie, a osiedle tak. Potem próbowano od razu przegłosować uchwałę ZA, ale do zmiany programu sesji 27 kwietnia br. ostatecznie zabrakło kworum (potrzebne 15, było 14 chętnych).

Przy okazji dowiedzieliśmy się na tej sesji, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia złożyła Panu Bogdanowi Pietrzakowi ofertę podjęcia negocjacji w sprawie odkupienia terenów po linii kolejowej na potrzeby velostardy Katowce-Sosnowiec,  ale Pan Bogdan Pietrzak odmawia podjęcia rozmów, "nie jest zainteresowany".

 

  9 maja 2023 r. to bardzo smutny dzień w dziejach samorządności w Katowicach. Włodarze nie czekali nawet do planowej  sesji 25 maja br., tylko niespodziewanie 2 maja - w środku długiego weekendu - została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie wniosku 2/2023 na 9 maja br.  W tym czasie dwóch radnych z opozycji (Patryk Białas, Dawid Durał) było w tym terminie zagranicą, a Dawid Kamiński już wcześniej zmienił zdanie na "ZA", więc wynik głosowania na sesji nadzwyczajnej był przesądzony 14:11 za "lex deweloper" na Burowcu. Wbrew mieszkańcom, wbrew urbanistowm, wbrew argumentom, wbrew zdrowemu rozsądowi. Nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobi?  Więcej o wynikach głosowania na podstronie "Głosowanie w Radzie Miasta".

 

  Uchwała  Rady Miasta Katowice z 9 maja br. trafiła do Wojewody Śląskiego, Jarosłąwa Wieczorka (PIS), który opublikował ją w dzienniku urzędowym województwa śląskiego w pierwszym mozliwym technicznie terminie  17 maja 2023 r. Powszechnie spodziewano się, że Wojewoda Śląski na tym zakończy prace wyryfikacyjne nad przedmiotową uchwałą.

 

  Dwa dni później, 19 maja 2023 r. przyjechała do Katowic Ambasador Gruzji, Pani Diana Zhgenti, aby nadać Panu Bogdanowi Pietrzakowi tytuł "Konsula Honorowego Gruzji w Katowcach". Zaskoczenie było absolutne, bo mimo że nadanie tytułu "konsula honorowego" wymaga wielomiesięcznych procedur formalnych z udziałem MSZ obu krajów i władz lokalnych, to utrzymywano sprawę w całkowitej tajemnicy. Tym niemniej wyjaśniła się przyczyna pośpiechu z jakim zwoływano nadzwyczajną sesję Rady Miasta 9 maja br., tak aby zdążyć z uchwałą i jej publikacją przed uroczystościami. Pan Bogdan Pietrzak i Pani Ambasador spotkali się 19 maja 2023 r.  z Prezydentem Katowic i Wojewodą Śląskim, była też uroczystość z oprawą artystyczną. No comments.

 

  W takim razie 24 maja 2023 r. Zielony Burowiec wystosowal do Ambasador Gruzji, Pani Diany Zhgenti, oficjalny list w języku polskim i gruzińskim z prośbą od mieszkańców Katowic, aby przynajmniej podjęła próbę przekonania Konsula Honorowego Gruzji do odsprzedania terenu na Burowcu, na zasadach wolnorynkowych, Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii - w celu ich przenaczenia na cele publiczne ważne dla mieszkańców regionu (velostrada Katowice-Sosnowiec). Teraz Pan Bogdan Pietrzak nie jest już tylko prywatnym przedsiębiorcą, ale sprawuje funkcję publiczną i wpływa na wizerunek krajów który reprezentuje. No więc noblesse oblige (podobno).

 

  W kalendarium warto odnotować inne "wiekopomne" wydarzenie ;). Mianowicie niespecjalnie chyba dbajac o zachowywanie pozorów Pan Marcin Krupa Prezydent Katowic dnia 3 czerwca  2023 r. wpisał na swoim profilu FB posta z relacją z wycieczki do ..... Gruzji, gdzie odwiedza lodowiec Chalaadi - oto ->link do posta Prezydenta Katowic z lodowca Chalaadi w Gruzji.

 

  13 czerwca br. w dzienniku urzędowym województwa śląskiego Wojewoda Śląski opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze z 9 czerwca 2023 r.  stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Katowice z 9 maja br., ze względu na jej "podjęcie z istotnym naruszeniem przepisów prawa".  Wojewoda przed wszystkim zarzucił brak drogi dojazdowej do osiedla i przystanku, a w odpowiedzi .... Prezydent Miasta Katowice już 12 czerwca rozpoczął budowe drogi przez osiele Mieszkanie Plus. Działania Pana Prezydenta okazały się skuteczne, Rada Miasta zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze i Wojewodzki Sad Administracyjny wyrokiem z 26 września 2023 r. przyznał jej rację - uchylił rozsztrygnięcie Wojewody.

  W międyczasie 16 czerwca 2023 r.  Rady Miasta Katowice otrzymała 50-stronicową skargę mieszkanców do WSA na uchwałę z 9 maja br. Skarga mieszkanców, przygotowana w kancelarii mec. Artura Walkiewicza, z udziałem Stowarzyszenia Prawo-Ekologia-Zdrowie. Ta skarga zawierałą o wiele więcej i dużo mocniejszych argumentów, niż te zawarte w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia Wojewody, w tym np. podanie w dokumentacji wniosku 2/2023 nieprawdziwej informacji nt. drogi dojścia do szkoły czy terenów rekreacji. W stosunku do skargi mieszkańców Rada Miasta wniosła do sądu o jej odrzucenie lub oddalenie (i to mimo faktu ujawnienia, że droga do szkoły prowadzi w poprzek 2-metrowego muru betonowego!). Do skargi mieszkaców wnioskiem z 5 stycznia  2024 r. dołaczoło się Stowarzyszenie Prawo Ekologia Zdrowie. Także inwestor wniósł o dopuszczenie go do postępowania.

 

  Rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbyła się 17 maja 2024 r., a ogłoszenie wyroku nastąpiło 27 maja 2024 r.. MIESZKAŃCY WYGRALI - sąd uznał uchwałę Rady Miasta Katowice z 9 maja 2023 r. za wydaną niezgodnie z prawem, więcej na stronie startowej.

 

  "Ciąg dalszy nastąpi", ponieważ 11 lipca 2024 r. wyrok WSA został zaskarżony do NSA przez inwestora, Pietrzak B.B. Sp.k., rozstrzygnięcie sprawy zapadnie więc w Warszawie.

 

plan sytuacyjny