Opinie urbanistyczne - Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

Opinie urbanistyczne

OPINIE NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW NT. ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W KORYTARZU PO NIECZYNNEJ LINII KOLEJOWEJ NA BUROWCU (DOT. WNIOSKU "LEX DEWELOPER" NR 2/2023). 
WSZYSTKIE WYDANE DOTĄD OPINIE SĄ NEGATYWNE.

(lista linków w kolejności alfabetycznej nazwisk):

 

   [>pdf]  mgr Iwona Batkowska (członek MKUA, Biuro Rozwoju Regionu)

   [>film]  [>pdf]  prof. dr hab. inż. arch. Maciej Borsa (członek MKUA i WKUA, Wiceprezes TUP, ekspert Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Akademia Śląska i London School of Economics and Political Science)

   [>pdf]  dr Łukasz Drozda (Uniwersytet Warszawski, autor bestsellera "Dziura w ziemi. Patodeweloperka w Polsce")

   [>pdf]  dr inż. arch. Stanisław Lessaer (Wiceprzewodniczący MKUA, członek WKUA)

   [>pdf]  mgr inż. arch. Mikołaj Machulik (członek MKUA i WKUA, Prezes SARP O/Katowice)

   [>pdf]  mgr inż. arch. Piotr Średniawa (członek MKUA i WKUA, Przewodniczący Rady Izby Architektów O/Śląsk)

   [>pdf]  prof. dr hab. inż. arch. Agata Twardoch (Politechnika Śląska)

   [>pdf]  prof. dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, oficjalna opinia TUP (członek WKUA, Prezes TUP O/Śląsk,  Politechnika Śląska)

 

gdzie MKUA = Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Katowicach, WKUA = Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, TUP = Towarzystwo Urbanistów Polskich (rok założenia 1923), SARP = Stowarzyszenie Architektów Polskich (rok założenia 1934)

 

 SPECJALISTYCZNE OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE PRAWO-EKOLOGIA-ZDROWIE
(rok założenia 1995):

[>pdf] 35-stronicowa, kompleksowa analiza do "lex deweloper" nr 2/2023, praca zbiorowa

[>pdf] prezentacja wniosków na Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice w dniu 21.03.2023 r. 

 

===

 

uzupełnione o:

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WNIOSKU 2/2023

[>pdf] informacja Urzędu Miasta o wynikach konsultacji ogólnospołecznych wniosku 2/2023 w terminie ustawowym (od osób fizycznych ponad 500 sprzeciwów pisemnych oraz 200 sprzeciwów w formie petycji on-line, przy 1 głosie wspierającym)

[>pdf] uchwała 132/VI/2023 o negatywnej opinii Rady Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec z dnia 8 lutego 2022 r., przyjęta jednogłośnie (rada dzielnicy właściwa miejscowo dla inwestycji)

[>pdf] opinia negatywna (znak RD-XIV.003.2023) Rady Dzielnicy 14 Dąbrówka Mała z dnia 20 lutego 2022 r. (dzielnica bezpośrednio związana funkcjonalnie z Burowcem)

[>pdf] uchwała 28/2023 Młodzieżowej Rady Rady Miasta Katowice z 27 marca 2022 r. o sprzeciwie do inwestycji dot. wnsiosku 2/2023, przyjęta jednogłośnie

 

oraz o:
"MIESZKALNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. RAPORT ROCZNY 2020"

[>pdf] dr Radosław Cyran, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
(Omówienie: Z raportu wynika, że wskaźnik budowy nowych mieszkań na 1.000 mieszkańców wyniósł w roku 2020 w Katowicach  11,8,  podczas gdy jeszcze w roku 2017 wynosił w Katowicach 5,5. Dla porównania, w roku 2020 wartość średnia tego wskaźnika dla Polski wyniosła 5,8, a dla Śląska 4,0. Wartość wskaźnika ponad 10 występuje w kilku największych, najdynamiczniej rozwijających się miastach w Polsce, z rosnącą liczbą mieszkańców i potrzebami mieszkaniowymi, natomiast Katowice należą do grona miast z systematycznie zmniejszającą się liczbą mieszkańców.)