Zielony Burowiec - Dzielnica Katowic Przejdź do treści

 

NEWSY:
27 MAJA 2024 R. ZAPADŁ WYROK SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE "LEX BUROWIEC"
11 LIPCA 2024 R. INWESTOR PIETRZAK B.B. Sp.K. ZASKARŻYŁ WYROK WSA DO NSA - ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPADNIE W WARSZAWIE

 

Wokanda_naglowek

Wokanda_wyrok

 

27 maja 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w sprawie o sygnaturze II SA/Gl 1093/23 orzekł, że uchwała Rady Miasta Katowice nr LXIII/1320/23 z dnia 9 maja 2023 r. została wydana z istotnym naruszeniem prawa, w następstwie czego sąd stwierdził jej niezgodność z prawem. Zaskarżona uchwała traci moc z dniem orzeczenia przez sąd o jej niezgodności z prawem.  11 lipca 2024 r. wyrok ten został zaskarżony do NSA przez inwestora Pietzrak B.B. Sp.K, więcej: -> TUTAJ  (post i liczne komentarze).

 

WSA uznał wszystkie 3 zarzuty do uchwały, jakie zostały wskazane w skardze jako KLUCZOWE:

 

  • 1. brak należytego uzasadnienia uchwały o charakterze i wskazania motywów  jakimi się kierowano przy jej podjęciu, mimo ogromnej skali protestów społecznych, licznych negatywnych argumentów i opinii, czym Rada Miasta Katowice naruszyła zdaniem sądu zasadę demokratycznego państwa prawa określoną w art. 2 Konstytucji RP, poprzez zaniechanie budowania zaufania między organami władzy publicznej i mieszkańcami, 
  • 2. podjęcie uchwały mimo niespełnienia standardów urbanistycznych w zakresie wymaganej ustawą drogi do szkoły  (sąd wskazał, że nie zweryfikowano jednej z zasadniczych kwestii i nie przeprowadzono procedury weryfikacji danych co do spełnienia standardów urbanistycznych),
  • 3. oraz j.w. w zakresie drogi do terenów rekreacji.

(Jedynie w stosunku do zarzutów niższej rangi, które we wniosku Stowarzyszenia opisano jako pozostałe - niewłaściwe wizualizacje 3D, forma zaświadczenia Prezydenta i niezwołanie posiedzenia MKUA - sąd wyraził pogląd, że nie są same w sobie istotne na tyle, by skutkować usunięciem uchwały z obrotu prawnego).

 

WSA, co jest wydarzeniem bez precedensu, podkreślał w obszernym uzasadnieniu ustnym wyroku m.in.: że przedstawiony przez skarżących materiał był „bardzo bogaty”, skarga była „precyzyjna, szczegółowa, udokumentowana”, a wobec dowodów jakie przekazali skarżący sąd użył nawet określenia, że zostały „wręcz perfekcyjnie wykazane.”

NA STRONACH NSA ->PISEMNE UZASADNIENIE WYROKU DO SPRAWY II SA/Gl 1093/23 

 

NA PODSTRONIE "WNIOSKI Z WYROKU WSA" - WYSTĄPIENIE WICEPREZYDENTA MIASTA W TVP Z WYSTĄPIENIEM MIESZKAŃCA NA SESJI ABSOLUTORYJNEJ RADY MIASTA (pouczające).

 

Na rozprawie w WSA było aż kilkunastu dziennikarzy i operatorów sprzętu, oto ich przykładowe relacje w mediach po wyroku ("miażdżący wyrok", "wielkie zwycięstwo mieszkańców", ""historyczne zwycięstwo" itp.):

 

👉 -> Dziennik Zachodni ("miażdżący  wyrok")
👉 -> Katowice24.info ("wielkie zwycięstwo mieszkańców")
👉 -> Gazeta Wyborcza ("Sąd odrzucił uchwałę, którą przeforsowali katowiccy radni")
👉 -> TVP Katowice ("Burowiec pozostanie zielony, sąd odrzucił uchwałę katowickich radnych")
👉 -> TVS ("uchwała lex deweloper niezgodna z prawem")
👉 -> ESKA ("historyczne zwycięstwo")
👉 -> Microsoft Network ("Rada Miasta Katowice naruszyla konstytucję")
👉 -> Info Katowice ("będzie wniosek do prokuratury")
👉 -> Nasze Miasto
👉 -> Silesia Flesz
👉 -> Radio Katowice oraz niezlinkowane audycje np. w Radio Zet, Radio Tok FM, Radio eM itd. itd.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny, sprawa II SA/Gl 1093/23 - relacje video i audio:

 

  Link do ogłoszenia wyroku wraz z uzasadnieniem ustnym (video) - kliknij w baner:

Wyrok_

 

  Link do relacji z całego przebiegu rozprawy (audio) - kliknij w baner:

Rozprawa

 

  Link do konferencji prasowej po rozprawie (video) - kliknij w baner:

Konferencja

 

  Link do oświadczenia Stowarzyszenia Prawo-Ekologia-Zdrowie po ogłoszeniu wyroku (video) - kliknij w baner:

Oswiadczenie_

 

 

=====

Informacje Ogólne o stronie www:

 

Strona www powstała w czerwcu 2022 r. w celu poinformowania mieszkańców Burowca i Borek w Katowicach o groźbie wykorzystania przez prywatnego inwestora kontrowersyjnej specustawy "lex deweloper" do wycinki drzew i przekształcenia rekreacyjnego fragmentu dzielnicy, położonego na dawnej działce kolejowej, w betonowy sypialnio-parking, z pogwałceniem zasad ładu architektonicznego i drastycznym pogorszeniem warunków zamieszkania lokalnej społeczności.  Potem poznalismy szczegóły smutnej historii zielonego wąwozu, który pozwolono w latach 2015-2020 zasypać odpadami oraz dowiedzieliśmy się, że ewentualna budowa osiedla, to  wykluczenie przebiegu w tym miejscu planowanej velostrady (rowerostrady) Katowice-Sosnowiec.

 

  Apelujemy do Rady Miasta i Prezydenta o pomoc i solidarność z mieszkańcami w tej sprawie.

 

  Na www pełny zestaw informacji, a na FB dyskusja: facebook.com/ZielonyBurowiec (prosimy lajkować, obserwować, zapraszać znajomych, propagować ?).